foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.
.
Reservation

EOMlinkUp

EOMlinkDown

Upravni odbor

Skupina liječnika na čelu sa prof.dr.sc. Milanom Vrkljanom iz KBC“ Sestre milosrdnice“ tijekom 2012 godine pokrenula je inicijativu za osnivanje Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Prof.dr.sc. Milan Vrkljan je Hrvatskom liječničkom zboru obrazložio potrebu za osnivanjem te izvjestio o tradiciji te stručnoj i znanstvenoj izvrsnosti u zbrinjavanju bolesnika s tumorima endokrinih žlijezda te neuroendokrinim tumorima koja zadnjih 50 godina postoji u Zavodu za endokrinologiju „Mladen Sekso“. Nakon priloženog eloborata, Hrvatsko endokrinološko društvo i Hrvatsko onkološko društvo dalo je odobrenje za osnivanje novog društva. Glavni odbor HLZ na svojoj redovnoj sjednici podržao je inicijativu i preporučio sazivanje izborne skupštine radi osnivanja Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Dana 22.01.2013. godine sastao se inicijativni odbor za osnivanje Društva. Na sastanku je bilo 28 izaslanika koji su dali podršku za osnivanje Društva.

Temeljam ove odluke sazvana je osnivačka skupština dana 01.02.2013 godine u 14.30 sati u HLZ, Šubićeva 9. Na osnivačkoj skupštini bilo je 73 novoupisanih članova. Izborna skupština provedena je prema statutu HLZ-a i dnevnom redu kao u prilogu. Nakon uvodnog izlaganja Prof.dr.sc. Milana Vrkljana, pozdravnih govora akademika Zvonka Kusića, akademika Marka Pećine, Prof.dr.sc. Željka Metelka, Prof.dr.sc. Mirka Šamije i Prof.dr.sc. Tomislava Čabrijana, prema prihvaćenom i izglasanom dnevnom redu počeo je rad izborne skupštine.

Za predsjednika novoosnovanog Društva predložen je Prof.dr.sc. Milan Vrkljan, a za prvog dopredsjednika predložena je doc.dr.sc. Maja Radman iz Splita.

Za članove upravnog odbora predloženi su: prof.dr.sc. Vladimir Bedeković, prof.dr.sc. Velimir Božikov, doc.dr.sc. Dario Rahelić, dr. Silvija Canecki Varžić, prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, dr. Vatroslav Čerina, prof.dr.sc. Ksenija Kovačić, dr.sc. Mladen Krnić, prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, dr.sc. Tomislav Jukić, doc.dr.sc. Blaženka Miškić, dr.sc. Marko Nikolić, dr.sc. Monika Ulamec, prof.dr.sc. Branka Vizner, doc.dr.sc. Mario Zovak, Prof.dr.sc. Nadan Rustemović i dr.sc. Borislav Belev.

Nakon provedene kandidature, javnim glasovanjem prihvaćen je Pravilink rada Društva. Nakon provedenog tajnog glasovanja izabran je predsjednik Društva Prof.dr.sc. Milan Vrkljan i prva dopredsjednica doc.dr.sc. Maja Radman a predloženi kandidati dobili su natpolovičan broj glasova te su izabrani za članove upravnog odbora društva.

Novoizabrani predsjednik Društva održao je naposredno nakon izborne skupštine prvi sastanak Upravnog odbora. Na tom sastanku za drugog dopredsjednika društva izabran je Prof.dr.sc. Vladimir Bedeković, za rizničara doc.dr.sc. Dario Rahelić a za tajnika dr. Nina Dabelić.

Predsjednik: Prof.dr.sc. Milan Vrkljan, endokrinolog i dijabetolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Prva dopredsjednica: Doc.dr.sc. Maja Radman, endokrinolog i dijabetolog, KBC "Split"

Drugi dopredsjednik: Prof.dr.sc. Vladimir Bedeković, otorinolaringolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Tajnica: Dr. Nina Dabelić, onkolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Rizničar: Doc.dr.sc. Dario Rahelić, endokrinolog i dijabetolog, KB "Dubrava"

Upravni odbor: Prof.dr.sc. Velimir Božikov, endokrinolog-dijabetolog, KB "Dubrava"

Dr.sc. Borislav Belev, internistički onkolog, KBC "Zagreb"

Dr. Silvija Canecki Varžić, endokrinolog-dijabetolog, KBC "Osijek"

Prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, endokrinolog-dijabetolog, KBC "Rijeka"

Dr. Vatroslav Čerina, neurokirurg, KBC "Sestre milosrdnice"

Prof.dr.sc. Ksenija Kovačić, nuklearna medicina, KBC "Sestre milosrdnice"

Dr.sc. Mladen Krnić, endokrinolog-dijabetolog, KBC "Split"

Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, ginekolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Dr.sc. Tomislav Jukić, nuklearna medicine, KBC "Sestre milosrdnice"

Doc.dr.sc. Blaženka Miškić, endokrinolog-dijabetolog, OB "Dr. Josip Benčević"

Dr.sc. Marko Nikolić, gastroenterolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Prof.dr.sc. Nadan Rustemović, gastroenterolog, KBC "Zagreb"

Dr.sc. Monika Ulamec, patolog, KBC "Sestre milosrdnice"

Prof.dr.sc. Branka Vizner, endokrinolog-dijabetolog, u mirovini

Doc.dr.sc. Mario Zovak, abdominalni kirurg, KBC "Sestre milosrdnice"

 

Predsjednik Hrvatskog društva za

endokrinološku onkologiju:

Prof.dr.sc. Milan Vrkljan

 

Zapisničar:

Bacc.med.teh. Jasna Žanko

 

 

Ovjerovitelj zapisnika:

Dr. Petra Šulentić

 

Zavod za endokrinologiju "Mladen Sekso" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29, Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3787 127 • Fax: +385 1 3787 147